Gafael Tir – Pennod 1 (Cymraeg)

Sioe ar-lein sy’n adrodd stori hawliau tir a phrotest yng Nghymru. Mae’r sioe yn dilyn hynt a helynt y werin a’u brwydr dros fywyd gwell. Adroddir eu straeon i gyfeiliant hen faledi a chaneuon, a chawn glywed am frenhinoedd, ffermwyr yn croeswisgo, pregethwyr radical, gweithwyr tir ac undebau. Dyma fil o flynyddoedd o hanes wedi… Parhau i ddarllen Gafael Tir – Pennod 1 (Cymraeg)