Ynghylch

Perfformwyr presennol Gafael Tir yw Owen Shiers, Gwilym Morus-Baird a Siân Miriam.

Mae’r cynhyrchiad yn dilyn ar yr un syniad â Three Acres and a Cow, sioe sy’n archwilio hanes hawliau tir a gwrthdystio yn Lloegr. Mae sylfaenydd Three Acres, Robin Grey, hefyd wedi bod yn gweithio’n agos â ni, yn rhannu ei brofiad amhrisiadwy, ei angerdd a’i arbenigedd.

Gwilym Morus-Baird

Gwilym Morus-Baird

Aeth Gwilym Morus-Baird i’r coleg yn 2002 i astudio llenyddiaeth Gymraeg a gadael yn 2012 gyda doethuriaeth. Ers 2014 mae wedi bod yn cyflawni comisiynau creadigol a rhedeg cyrsiau ar lein ar chwedloniaeth Gymraeg.

Ers 2005 mae wedi rhyddhau sawl albwm o gerddoriaeth, ar ben ei hun a gyda’r band Drymbago. Mae hefyd wedi cyd-weithio gyda cherddorion o Balesteina ac India. Mae ei gerddoriaeth ar gael ar wefan gwilmor.com.

Ar y cyd gydag aelodau eraill o’r diwydiant cerddoriaeth Gymraeg, mae’n un o sylfaenwyr Eos – Asiantaeth Hawliau Darlledu Cymru.

welsh folk

Owen Shiers

Magwyd Owen ar aelwyd gerddorol Gymreig – o’r alawon swynol a grwydrai o weithdy telynau ei Dad i fywyd ysgol a gwyliau megis yr Eisteddfod a’r  Cnapan.

Ers graddio o Brifysgol Caerfaddon, mae Owen wedi trafod sgiliau fel cyfansoddwr a thechnegydd  sain ar draws nifer o brosiectau. Mae ei gyfansoddiadau wedi ymddangos ar BBC, CNN a Sianel 4 ac y mae hefyd wedi teithio ar draws y byd fel technegydd gydag artistiaid megis Cimarron, Asere a Toto la Momposina. Bu hefyd yn gweithio yn stiwdio ‘Real World’ ac ar nifer o albymau gan gynnwys y record lwyddiannus ‘Clychau Dibon’ gan Catrin Finch & Seckou Keita. Derbynniodd enwebiad gan Cymdeithas Cynhyrchwyr Cerddoriaeth am ei waith ar yr albwm hyn.

Yn ddiweddar mae Owen wedi bod yn dychwelyd i’w wreiddiau, wrth drochi ei hynan yn ei ddiwylliant lleol a chwblhau ysgoloriaeth gyda chefnogaeth Ymddiriedolaeth Gerald Finzi i ymwchwilio cerddoriaeth a straeon colledig Ceredigion. Mae’r deunydd canlyniadol wedi ffurfio seiliau ei brosiect ‘Cynefin‘ sydd wedi dilyn gyda pherfformiadau a gweithdai ar hyd y wlad.

Siân Miriam

Ers graddio o Brifysgol Goldsmiths yn Llundain, mae Siân wedi treulio sawl blynedd yn perfformio straeon ac yn canu alawon gwerin – boed hynny yn chwedleua ar lafar neu fel un hanner o’r ddeuawd acwstig Tagaradr. Beth bynnag ei chyfrwng, mae’n ceisio plethu caneuon gwreiddiol a gwerinol gydag elfen o chwedloniaeth leol.

Mae Siân hefyd yn cynnal gweithdai stori a chân ar hyd y wlad i blant a phobl ifanc. Mae hi’n gyd-arweinydd Cylch Stori/ Story Circle sef cylch stori sy’n cael ei gynnal gyda chefnogaeth Venue Cymru. Dyma gyfle i’r to iau brofi’r grefft o chwedleua yn y Gymraeg a’r Saesneg ac arbrofi’n greadigol trwy gyfryngau drama, dawns a chân.

Enillodd Siân Wobr Esyllt Harker, sef gwobr chwedleua i ddatblygu llais newydd i ferched ym myd stori. Yn sgil hynny, mae Siân yn paratoi comisiwn chwedleua ddwyieithog newydd sef Coed Sy’n Siarad / Trees They Talk – fydd yn cael ei berfformio yng Ngŵyl Beyond The Border yn 2021.